AKUPUNKTUR

Akupunktur behandling

Akupunktur bygger på en helhedsopfattelse af mennesket. Derfor vil du som patient få stillet en række spørgsmål om din helbredsmæssige tilstand. Det er grundlaget for, at vi kan fastlægge en optimal akupunkturdiagnose. Som akupunktør har vi naturligvis fuldstændig tavshedspligt.

Når diagnosen er fastlagt, påbegyndes selve behandlingsforløbet, som kan variere meget alt efter lidelsens/ubalancens omfang.

Selve behandlingen med de tynde, sterile engangsnåle tager typisk 40 – 45 minutter.

Behandlingsreaktionen kan være alt fra total afslappelse til varme- eller kuldefølelse, kløe/ summen/prikken flere steder på kroppen.

Efter behandlingen oplever nogle patienter træthed, mens andre får forøget energi og livsmod. Under hele behandlingsforløbet er det vigtigt at indtage rigeligt med væske, så kroppen får hjælp til at udskille affaldsstoffer.

Antallet af behandlinger ligger normalt mellem 1 og 10, og effekten bedømmes efter 3 til 5 behandlinger. Nogle kroniske lidelser kan dog kræve livslang behandling.

Vær ikke bange for akupunkturnålene. De ser små og meget tynde. Det gør ikke ondt, og de fleste bliver overraskede over, hvor lidt man mærker, når nålene sættes.