ANSIGTSSMERTER

Behandling af ansigtssmerterAnsigtssmerter er en samlet betegnelse for flere forskellige typer af smertetilstande, der blot har det tilfælles, at de er knyttet til ansigt, kæber eller mundhule. Sygdomme, hvor ansigtets følenerver påvirkes (trigeminus-neuralgi) og ansigtslammelse (facialsparese), er sjældne. Andre typer smerter så som smerter i kæbeled og muskler optræder meget hyppigere.Kroniske smerter kan i princippet forekomme i alle slags væv i ansigtet (for eksempel: hud, slimhinde, muskel, led, sener, tandnerver, følenerver).an for eksempel være slidgigtssmerter i kæbeleddet. Også generelle led-lidelser så som leddegigt kan ramme kæbeleddet og forstyrre den naturlige kæbefunktion. Kæbehulebetændelse (sinuitis) kan også vise sig som kroniske ansigtssmerter.  Endelig er der sygdomme, der specielt rammer ansigtets følenerve eksempelvis helvedesilds-smerter.Akupunktur og manuel medicin har generelt en meget stor effekt ved behandling af ansigtssmerter. Det er ikke muligt at fjerne alle kroniske ansigtssmerter, men mange vil opleve et markant fald i smerterne.