HELVEDESILD – (HERPES-ZOSTER)

Helvedes ild er et smertefuldt udslæt, som skyldes Varicella-zoster (skoldkoppevirus). Dette virus forårsager skoldkopper. Helvedesild skyldes re-aktivering af skoldkoppevirus, ofte mange år efter den oprindelige skoldkoppe-infektion. Efter et par døgn kommer der små blærer omgivet af rød hud i et meget velafgrænset område. Helvedesild er forbundet med brændende og borende smerter, der kommer i jag eller er konstante. Smerterne kan fortsætte længe efter at udslettet er forsvundet. Efter man er blevet smittet, bevæger skoldkoppevirus sig fra huden langs nervebanerne ind til nervernes rødder, hvor virus bliver inaktivt.

Skoldkoppevirus går i “dvale”. Ved senere re-aktivering, vandrer virus langs nervebanerne til huden. Helvedesild kan ramme alle aldersgrupper, men ses hyppigst hos personer over 60 år. Helvedesild kan være tegn på, at immunforsvaret ikke fungerer, som det skal. Helvedesild skyldes altså nedsat immunforsvar eller grundenergi i kroppen. Når kroppen er svag er der gode betingelser for at udefra kommende sygdomsfaktorer kan invadere kroppen og skabe ubalance. Behandlingen af Helvedesild, går ud på at rense kroppen for sygdomsfremkaldende faktorer. Sideløbende hermed laves smertelindrende behandling.

Akupunktur kan lindre/fjerne Helvedesild.