TINNITUS

TinnitusTinnitus er den medicinske betegnelse for øresusen, der kan være meget varierende fra patient til patient. Oftest hører patienterne en hyletone (som fra et TV) eller en brusende lyd. Tinnitus kan både skyldes arveanlæg, skader efter slag mod kraniet, støjskader, Menieres sygdom m.m. Tinnitus kan være særdeles belastende.

Akupunktur er en effektiv behandlingsmetode
I Kina er akupunktur den mest benyttede behandling mod tinnitus. Vi har god erfaring med at fjerne eller reducere lidelsen med akupunktur og manuel medicin. Nogle former for tinnitus kan behandles, mens andre former er kroniske og uhelbredelige. Ca. 60 % af alle patienter kan hjælpes med behandling med akupunktur.